SAKARYA
Giriş Tarihi : 26-02-2022 18:24   Güncelleme : 27-02-2022 00:55

Belgesi Olmayanlar Dikkat

TBMM Genel Kurulu, ‘Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini kabul etti. Kabul edilen yeni kanuna göre ise artık turizm alanında işletme belgesi olmayan işletmelerin faaliyetleri yasa kapsamında sonlandırılacak.

Belgesi Olmayanlar Dikkat

Sakarya Valiliği tarafından basın açıklaması yayınlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden bildirildiğine göre, “28.07.2021 tarih ve 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18.07.2021 tarihli ve 7334 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin “Konaklama ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesi ve diğer işlemler” başlıklı 5’nci maddesinde; “yetkili idare tarafından (belediye, il özel idaresi vb.) işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu” getirilmiştir.

 

Ayrıca, “konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben yedi gün içerisinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvuru yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde gidererek turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu” hüküm altına alınmıştır.

 

Aynı Kanunun 17’nci maddesine eklenen Geçici 11’nci maddesinin birinci fıkrasında “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilir. Aynı süre içerisinde turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerinin basit konaklama turizm işletmesi belgesi alması zorunlu değildir” denilmektedir.

 

Ayrıca, aynı Geçici 11’nci maddenin üçüncü fıkrasında, “Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleri faaliyette bulunamaz. Bu tesislerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir” hükmü yer almaktadır.

 

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan “Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik” 25.09.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmeliğin “Başvuru ve belge düzenlenmesi” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında “Belgelendirmeye ilişkin tüm başvurular elden veya posta yoluyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılır” hükmü yer almaktadır.

 

Konuyla ilgili olarak; Belediye, İl Özel İdaresi gibi yetkili idareler tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmeleri ile konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin bilgilendirilmesi ve bu tesislerin "Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi" ve "Plaj İşletmesi Turizm İşletme Belgesi" almak için 28.07.2021 tarihinden önce ilgili idaresinden ilk defa işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan konaklama tesislerinin Müdürlüğümüze ve 28.07.2021 tarihinden sonra ilgili idaresinden ilk defa işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan konaklama tesislerinin e-devlet üzerinden Bakanlığımıza başvurması gerekmektedir.” denilmektedir. Kamuoyuna duyurulur.