KARASU
Giriş Tarihi : 20-08-2021 14:06   Güncelleme : 20-08-2021 14:09

Çocuk İşçiye Hayır

Sakarya Valiliği Koordinesinde Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından fındık tarımında çocuk işçiliği çalışmaları değerlendirilme toplantısı gerçekleştirildi.

Çocuk İşçiye Hayır

Fındık Hasadından Uzak Tutulacaklar

Sakarya’da her yıl yapılan fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesi çalışmaları bu yıl da devam etti. Tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi ile mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılan ve planlanan çalışmalar düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı ve İstihdam Politikaları Daire Başkanı ile saha çalışmalarını yürüten yerel yöneticiler katılım sağladı. Mevsimlik tarım işçilerinin beraberinde getirdikleri çocuklarının fındık hasadından uzak tutulmasını sağlamak amacıyla yapılan faaliyetler, yardım ve destek çalışmaları görüşüldü.

Ailelerine Katkı Sağlayacaklar

Mevsimlik tarım işçisi aileler, çalışma alanlarına giderken ekonomik ve sosyal zorunluluklardan dolayı çocuklarını da beraberinde götürmektedir. Aynı zamanda bu çocuklar, ailelerinin geçimlerine katkıda bulunmak için yaşlarına uygun olmayan fındık hasadında çalışabilmektedir. Mevsimlik tarımda çalışan çocuklar, çalışma ve yaşam koşulları açısından en dezavantajlı gruplardan birini oluşturmaktadır. Bu amaçla, mevsimlik tarım işçisi aileler ve çocuklarının yaşam koşullarının, sağlık, eğitim ve sosyal durumlarının iyileştirilmesine yönelik alınan tedbirler yapılan toplantıda değerlendirildi.
Yapılan Çalışmalar Değerlendirildi
Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet BAŞ ve İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim DEMİRCAN ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Temsilcisi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri katılım sağladı. Toplantıda, sahada yapılan çalışmalar kapsamında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile sivil toplum kuruluşları (STK) ve özel sektör işletmeleri olarak Genç Hayat Vakfı, PİKOLO Derneği ve sürece destek veren Balsu A.Ş’ nin gerçekleştirdiği faaliyetlere de yer verildi. Söz konusu kuruluşlarla yapılan çalışmalarda fındık hasat sezonunda bugüne kadar 608 çocuğa ulaşıldığı, 1.000 adet kırtasiye, besin, temizlik malzemesi kitinin dağıtıldığı beyan edildi. Taşımalı eğitim desteği vasıtasıyla en yakın okullara çocukların ulaşımı gerçekleştirilerek eğitimlerinin devamlılığının sağlandığı bildirildi. Ayrıca, 522 mevsimlik tarım işçisine iş sağlığı güvenliği eğitiminin verildiği ve bu kapsamda kullanılabilecek güneş koruyucu şapka, gözlük ve temizlik malzemesinin dağıtımının yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Bilgi Paylaşımı Yapıldı
Çocuk işçiliğinin sonlandırılması konusunda sahada yapılan çalışmaların yanı sıra mevsimlik tarım işçisi aileler ve çocuklarının sağlık, eğitim, sosyal durumlarına ilişkin alınan tedbirler de toplantıda değerlendirildi Mevsimlik tarım işçilerinin genel sağlık taramasından geçirilmesi, aşılama çalışmalarının yapılması, yaşlı, engelli ve çocuklara sağlanan hizmetlerden faydalandırılmaları ile çocukların eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesine ilişkin hedefler ve uygulamalar gözden geçirildi.
Bunun yanında İŞKUR’ un belgesiz tarım aracılarının tespitine yönelik çalışmaları ile bahçe sahipleri ve mevsimlik tarım işçilerine yönelik saha ziyaretleri hakkında toplantı katılımcılarına bilgilendirme yapıldı. Fındık hasat sezonu bitene kadar çalışmaların devam edeceği ifade edildi.
Toplumsal Duyarlılığımız Artıyor
Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet BAŞ, “Fındık ihracatı ülkemizin genel ihracatı içinde her geçen yıl artan önemli bir paya sahiptir. Fındık hasadının önemli bir kısmı da mevsimlik işçiler aracılığı ile yapılmaktadır. Fındık hasadı için diğer illerden gelen mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesine gayret gösterilirken onlarla birlikte gelen çocuklarının da işçilikten uzak tutulmasını sağlamak amacıyla, kamu kurumları, ILO ve STK’larla birlikte çalışmalar yürütülmektedir. Yapılan çalışmalarla bahçe sahiplerinin, tarım işçilerinin ve toplumun çocuk işçi çalıştırmama yönündeki toplumsal duyarlılığının her geçen gün arttığını memnuniyetle görmekteyiz.” değerlendirmesinde bulundu. Sayın Mehmet BAŞ, fındık tarımında Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi çalışmalarının başarıyla yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti." denilmektedir.