KARASU
Giriş Tarihi : 02-02-2022 13:24   Güncelleme : 02-02-2022 13:26

Mecliste BMC Açıklaması

Karasu Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısında gündem dışı söz alan Karasu Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Şakir Şen’in BMC’nin hayal kırıklığına uğrattığını belirtmesi üzerine Başkan Sarı önemli bir açıklamada bulundu. Sarı, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni büyük yatırımların Karasu’ya gelmesi için çaba içerisinde” dedi.

Mecliste BMC Açıklaması

Hüsranla Sonlandı

Karasu Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisin ilk dakikalarında gündem dışı söz alan Karasu Belediyesi CHP Meclis üyesi Şakir Şen, “Dışarıdan çok göç aldığımızdan dolayı bizim her türlü kusurumuz gündeme yansıyor. Günlerce Türkiye gündeminde konuşulan Demiryolu projesi vardı, ama yatırılan paralar çöpe gitti. Demiryolunun yapılmamasıyla ilgili Karasu’nun kaybı çok büyük. Hatta Türkiye’nin kaybı çok büyük. Kibar Holding ve BMC’nin yatırımları hüsranla sonlandı. Bu arazilerin ihalelerinde birileri menfaat mi elde etti? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan, Karasu Belediyesi adına bilgi alınmalı” dedi.

Bakanlık Görüşmelere Başladı

Şen’in yatırım açıklamaları üzerine önemli bir bilgiyi meclis üyeleri ile paylaşan Başkan Sarı, “Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Karasu Kaymakamımız ile BMC’nin alanında incelemelerde bulundu. Bakanlık büyük bir firmanın Karasu’ya gelmesi ve yatırım yapması için çaba içerisinde. Bizde o arazide büyük bir yatırımcının istihdam sağlamasını istiyoruz. Arazinin yatırımcılarla biran önce buluşması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından randevu aldık ve görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Karasu’ya Kadar Kamulaştırıldı

Demiryolu projesinden umudun kesilmediğini belirten Sarı, “Demiryolu bir sekteye uğradı fakat bu demir yolunun ortadan kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Hukuksal problem çıktı ama demir yolu hattı Karasu’ya kadar kamulaştırıldı. Bu hak bugün olmazsa yarın Karasu geliştiği zaman bizlere sunulacağını düşünüyorum. Arzumuz ilçenin gelişmesi için biran önce demiryolunun tamamlanması. Karasu’nun gelişmesi için çok büyük hayallerimiz var inşallah onları gerçekleştiririz” ifadelerini kullandı.

Roman Sorunu Devam Ediyor

Karasu Belediyesi meclisinde Roman vatandaşların sorunlarına bir kez daha değinen Şakir Şen, “Karasu’nun romanlarla ilgili büyük bir sıkıntısı var. Romanların tuvaletleri yıkılmıştı kimin neden nasıl yıktığını anlamadık. Ama tekrar yapılması için çalışma başlattık. Yerler kendilerine ait olmadığı için geçici bir barınma alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Romanların mağdur olmaması için biran önce çalışma başlatılmasını talep ediyorum” dedi.

Romanlar İçin Düğmeye Basılsı

Karasu’daki Roman sorununa çözüm bulmak için Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere bütün birimlere haber verdiğini belirten Başkan Sarı, “Romanların durumunu Cumhurbaşkanlığı’na, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirdik. Sakarya Valiliği ile Karasu Kaymakamlığı arasında görüşmeler başladı. 100 ailemiz burada yaşıyor. Karasu Belediyesi olarak romanların konforunu, insani bir şekilde yaşamlarını sağlaya bilecek bir yatırım yapma imkanı yok. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ve Cumhurbaşkanlığı’nın projeleri var. Bizler üzerimize düşen görevi yapıyoruz, geri dönüşler almaya başladık. Bizzat Ankara’ya giderek görüşmelerde yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Oy Birliği İle Kabul Edildi

Karasu Belediyesi CHP Meclis üyesi Şakir Şen’in ve Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı’nın açıklamalarının ardından 5 gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddeleri

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; 5393 sayılı Belediye Kanununun Huzur ve İzin Hakkı başlıklı 32. maddesi “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.” hükmü gereğince 2022 yılında yapılacak olan huzur hakkı ödemesi miktarının 260,00-TL olarak belirlenebilmesi talebine ilişkin 14.01.2022 tarih ve E16219 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

 

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan 10/01/2022 tarih ve 1/20 sayılı meclis kararı ile onaylanan Karasu İlçesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı hükümleri değişikliğine istinaden "deprem riskine hazırlık kapsamında olan riskli yapıların dönüşümünü gerçekleştirmek amacıyla 6306 sayılı Kanuna göre Riskli Yapı olarak tespit edilerek belgelenen yapıların yıkılıp yeniden yapılmasına dair imar planların yönlendirici nitelikteki hükümler" hakkında Belediyemizce hazırlanan Karasu İlçesi Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı hükümleri değişikliği F25D20B2D numaralı paftada değişiklik yapılması ve onaylanması talebine ilişkin 25.01.2022 tarih ve 16658 yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

 

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; İlçemiz Küçük Karasu Mahallesi, Manavpınarı Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 4 adet taşınmazın satışının yapılabilmesi için, 5393 sayılı sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebine ilişkin 26.01.2022 tarih ve 16815 yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

 

4-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 2022 yılı bütçesi kapatılarak, Zabıta Müdürlüğüne aktarılması talebine ilişkin 25.01.2022 tarih ve E16707 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

 

5-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. fıkrasına istinaden Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün ''46541004-0111-5-014104 ( Kısmi Zamanlı Çalışanların Ücretleri)'' kaleminde bulunan 32.419,79-TL, ''46541004-0111-5-032403 ( Yem Alımları )'' kaleminde bulunan 20.000,00-TL, 46541004-0111-5-032602 (Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları) Kaleminde bulunan 250.000,00-TL ödeneklerin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne aktarılması talebine ilişkin 25.01.2022 tarih ve E16710 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.